KS.TG 44

Charkterystyki
Standard Unii Europejskiej:DIN 44
Wersja uszczelnienia:Z polietylenu spienionego
Kółko kontroli:+
Każdy kolor na zamówienie:+
Nakładanie logotypu za pomocą tampodruku:+