KS.TEI 63

Характеристики
Стандарт на Европейския Съюз:DIN 63
Вариант на подложка:induction heat sealing
Пръстен за контролно отваряне:+
Всякакъв цвят по поръчка:White
Нанасяне на лого с помощта на тампонен печат:+