Винаги има контейнер!

KS.TG 46

Характеристики
Стандарт на Европейския Съюз:DIN 46
Вариант на подложка:от полиетиленова пяна
Пръстен за контролно отваряне:+
Всякакъв цвят по поръчка:+
Нанасяне на лого с помощта на тампонен печат:+
Тубите К.10, К.05 за подреждане една върху друга и В.01 се комплектуват с капака KS.TG46 с клапана за високо налягане.

Капакът е предназначен за изпускане на високо налягане в пластмасови туби при съхранение и превоз на опасни и токсични течности. Комплектуването на пластмасовия резервоар с капака с клапана за високо налягане разрешава тубите да се използват за съхранение и транспортиране на газообразуващи вещества.

Капаците се комплектуват с уплътнителен пръстен от полиетиленова пяна за осигуряване на херметичността, както и със специален байпасен клапан за високо налягане и са снабдени със свалящ се пръстен.