Винаги има контейнер!

KS.TG 44

Характеристики
Стандарт на Европейския Съюз:DIN 44
Вариант на подложка:от полиетиленова пяна
Пръстен за контролно отваряне:+
Всякакъв цвят по поръчка:+
Нанасяне на лого с помощта на тампонен печат:+