KS.TEI 63

Характеристики
Стандарт на Европейския Съюз:DIN 63
Вариант на подложка:Индукционна
Пръстен за контролно отваряне:+
Всякакъв цвят по поръчка:+
Нанасяне на лого с помощта на тампонен печат:+