Предприятието днес навършва 11 години!

Скъпи приятели!

Днес имаме празник!

Предприятието ООО «Харков Химпром» навършва 11 години!

Happy Birdthday!
В продължение на 11 години основното правило в работата на нашето предприятие е достъпност успоредно с отлично качество и честност в сътрудничество с купувача. Благодарение на избраната политика, към днешна дата ООО «Харков Химпром» занимава водеща позиция в областта на производството на пластмасови изделия. Като общопризнат специалист в тази област, компанията извършва ефективна производствена и търговска дейност на територията на Украйна, Европа, Русия и страните от ОНД.
Ние имаме богат опит и установени традиции. Ние ясно определяме своите цели и ги постигаме, като използваме най-новите технологически процеси в производството на пластмасови контейнери. Нашите служители имат голям опит, работят добре и оперативно. Ние използваме само качествен полиетилен с висока плътност на низко налягане HDPE и полиамид производство на водещи европейски фирми, като се вземат предвид интересите на нашите купувачи. Препоръчваме само това, в което сме сигурни сами. На нашите клиенти ние предлагаме значителни бонуси и провеждаме политика «индивидуален подход» към всеки клиент.
Все още имаме много работа за вършене! Ние не се спираме на постигнатите граници, а продължаваме да завоюваме нови пазари, да въвеждаме най-нови технологически процеси, да радваме нашите клиенти и партньори с нови проекти в областта на производството на пластмасови изделия!
Предприятието ООО «Харков Химпром» планира само активно развитие и усъвършенстване на използваните начини и технологии по производство на полиетиленови контейнери.
Ние ценим доверието на клиентите към нашия продукт и благодарим за това, че в продължение на тези 11 години Вие отдавате предпочитане на нашата продукция и се връщате към нас отново и отново.
Изминахме вече немалък път и продължаваме да се усъвършенстваме заедно с вас!
Радваме се, че Вие сте с нас!

Regards, Kharkov Himprom Ltd.