Потвърден сертификат ISO 9001:2008

През 2016 година на ООО «Харков Химпром»  беше проведен одит от сертифициращ орган TUV SUD Management Service GmbH.

В резултат на това ние получихме нов сертификат ISO 9001:2008, потвърждаващ качество на система за мениджмънт, №12 100 51657 TMS

Радваме се, че сте с нас!