Винаги има контейнер!

Нови видове подреждащи се една върху друга туби

Компанията ООО "Харьков Химпром" е започнала производство на нови видове подреждащи се една върху друга туби с обем от 5, 10 и 20 литра със съвременен европейски дизайн. Подсилващите ребра и подобрена конструкция позволяват напълнените туби да се подреждат върху палети на 4-5 нива, което способства за максимално натоварване на транспорт и спестяване на пространство в складовите помещения.

Туба К.05 Туба К.10 Туба К.20